เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

Mobile Leeb hardness tester HMM/HMM-NP

 

  • เซ็นเซอร์การตอบสนอง (รีบาวด์): โมดูลสปริงจะเร่งขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับรายการที่กำลังทดสอบ พลังงานจลน์ของโมดูลจะถูกดูดซึมขึ้นอยู่กับความยากของวัตถุ การลดความเร็วจะวัดและแปลงเป็นค่าความแข็งของ Leeb รวมถึงเซ็นเซอร์วัดแรงสัมผัสภายนอก (Type D)
  • การรับรู้ของเซ็นเซอร์รับแรงกระแทก (รีบาวด์) ที่เชื่อมต่อกับ HMM โดยอัตโนมัติ
  • ความสามารถในการเคลื่อนที่: เมื่อเทียบกับอุปกรณ์บนโต๊ะนิ่งและอุปกรณ์ทดสอบที่มีเซนเซอร์ภายในใช้ SAUTER HMM มีความคล่องตัวและความคล่องตัวสูงสุด
  • สามารถวัดทิศทางทั้งหมดได้ (360 °) ด้วยฟังก์ชั่นชดเชยอัตโนมัติ
  • หน่วยความจำภายในสำหรับกลุ่มข้อมูลได้สูงสุด 9 กลุ่มโดยมีค่าสูงสุด 9 กลุ่มต่อกลุ่มซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
  • ฟังก์ชันสถิติของ Mini: แสดงผลการวัดค่าเฉลี่ยทิศทางการกระแทกวันที่และเวลา
    แสดงค่าความคลาดเคลื่อน: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), ความต้านทานแรงดึง (MPa)
  • การแปลงหน่วยอัตโนมัติ: ผลการวัดจะถูกแปลงเป็นหน่วยความแข็งที่ระบุทั้งหมดโดยอัตโนมัติ