เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

เกี่ยวกับเรา

 บริษัท แซมเพรพ จำกัด

บริษัท แซมเพรพ จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Buehler และ Wilson Hardness ประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทาง Buehler และ Wilson Hardness เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน สำหรับงานทางด้านโลหะวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยพัฒนา เพื่อเตรียมชิ้นงาน การวิเคราะห์โครงสร้าง และ การวัดค่าความแข็ง เครื่องวัดความแข็ง ก้อนความแข็งมาตราฐาน หัวกดวัดความแข็ง สำหรับวัสดุและเสกลความแข็งต่างๆ ทั้งในส่วนห้องปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ , มีเครื่องตัดชิ้นงาน เครื่องตัดโลหะวิทยาแบบหล่อเย็น เครื่องตัดละเอียดที่ให้ผลตัดดีเยี่ยม เครื่องอัดหรือเครื่องขึ้นเรือนชิ้นงานด้วยเรซินที่ใช้เวลาน้อย เครื่องขัดชิ้นงานคุณภาพสูง และเครื่องวัดความแข็งหรือ Hardness เครื่องทดสอบความแข็งคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา และ เยอรมันนี

SamPrep Co, Ltd is the exclusive distributor for Buehler and Wilson Hardness in Thailand.

Buehler is world’s premier manufacturer of scientific equipment and supplies for analysis. Wilson Hardness is the leader and high quality manufacturer for hardenss tester, Indenter and standard test blcoks in world. Covering Rockwell, VikersKnoop and Brinell scales.

Contact at sales@biketw.com or service@biketw.com or Tel 02-377-4664 , +668-3295-4268, +668-9788-1886
Please see more info in English at  and Buehler เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ในงานด้านวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยาน ด้านการแพทย์ สำหรับใช้ในการเตรียมชิ้นงาน การวิเคราะห์วัสดุ และการวิเคราะห์โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ของ Buehler มีใช้ทั่วโลก ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพ ด้านการทดสอบวัสดุ และสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่องานตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาคุณลักษณะของวัสดุ ตรวจเช็คและยืนยันในคุณภาพ และการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์


Wilson Hardness เป็นผู้ผลิตและให้บริการชั้นนำของโลกเรื่องเครื่องมือทดสอบความแข็ง เครื่องวัดความแข็ง ก้อนทดสอบความแข็งมาตรฐาน standard test สินค้าในกลุ่ม คือ Wilson, Wolpert และ Reicherter ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการทดสอบความแข็ง วัดความแข็ง ทั้งในระบบ Rockwell, Knoop/Vickers และ Brinell ทั้งแบบตั้งโต็ะเพื่องานในห้องทดสอบและงานในฝ่ายผลิต รวมถึงเครื่องมือประเภทพกพา โดยครอบคลุมเครื่องทดสอบทั้งแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ Wilson Hardness ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำระดับโลกในการผลิตเครื่องมือ ก้อนทดสอบมาตรฐานและหัวกดระดับคุณภาพสูง รวมถึงอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ประกอบประเภทต่างๆ สำหรับงานวัดความแข็ง