เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

บริการ

SamPrep Service

         บริษัท แซมเพรพ จำกัด พร้อมช่วยเหลือท่านโดยการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฎิบัติ การเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลืองให้เหมาะสมกับชิ้นงานและการวิเคราะห์ของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจาก Buehlerและ Wilson Hardenss และผู้เชี่ยวชาญจาก และ Wilson Hardnessโดยตรง พร้อมความสนับสนุนจากห้องปฎิบัติการของ Buehler ที่ฮ่องกง และ Wilson อีกทั้งอาจารย์ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง และห้องปฎิบัติงานจากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงในไทยที่เป็นพันธมิตรกับ Buehler และ Wilson Hardenss ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการได้ที่ service@biketw.com 


บริษัท แซมเพรพ จำกัด ยังให้บริการซ่อม ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของ Buehler และ Wilson Hardness รวมถึงการรับประกันเครื่องมือตามมาตรฐานของ Buehler และ  Hardness